Pavel Sidorenko黑胶片创意挂钟

2013-05-07 10:11:22  被浏览次数:13489

       黑胶唱片作为音乐的载体已经退出了历史舞台,但是作为一个怀旧的物件出现在现代的生活里,却别有一番风味。设计师Pavel Sidorenko对黑胶唱片进行裁剪切割,装上石英钟,搭配不同风格的表针,制作出一系列独特的胶片挂钟。
评论
 • 微笑
 • 撇嘴
 • 色
 • 发呆
 • 得意
 • 流泪
 • 害羞
 • 闭嘴
 • 睡
 • 大哭
 • 尴尬
 • 发怒
 • 调皮
 • 呲牙
 • 惊讶
 • 难过
 • 酷
 • 冷汗
 • 抓狂
 • 吐
 • 偷笑
 • 可爱
 • 白眼
 • 傲慢
 • 饥饿
 • 困
 • 惊恐
 • 流汗
 • 憨笑
 • 大兵
 • 奋斗
 • 咒骂
 • 疑问
 • 嘘
 • 晕
 • 折磨
 • 衰
 • 骷髅